Vancouver Emlak, Ev Satın Alım - Vergiler ve Masraflar

Vancouver'da ev almanın vergileri ve masrafları nelerdir? Vancouver'da gayrimenkul satın aldığınızda karşılaşacağınız temel vergileri ve masrafları aşağıda bulabilirsiniz. 


Detaylar ve muafiyetler için veya aşağıda listelenen temel vergi ve masraflar gözönünde bulundurarak yatırımınızın tahmini net getirisini hesaplamanıza yardımcı olmamız için lütfen bizimle temasa geçin.VERGİLER VE MASRAFLAR (SATIN ALIRKEN):


Satın Alma Vergisi (Property Transfer Tax): Evin fiyatının ilk $200,000'i için  1%, kalanın $2,000,000'a kadar olan kısmı için 2%, kalanın $3,000,000'a kadar kısmı için 3%, $3,000,000 üzeri için 5%.  İlk evini alanlar ve yeni ev alanlar için bazı koşulları karşıladıkları taktirde tamamı ya da bir kısmı için muafiyet vardır.

BC eyaletinin belirli bölgelerinde* Kanada vatandaşı ya da oturma izni olmayanlar için 20% ek satın alma vergisi (Additional Property Tax) vardır. 


Greater Vancouver Regional District, Fraser Valley Regional District, Regional District of Central Okanagan, Capital Regional District, Regional District of Nanaimo.


Yeni evler için Mal ve Hizmet Vergisi (Goods and Services Tax - GST):

Projeden alınan evler için Türkiye'deki KDV'ye benzeyen ve evin değerinin 5%'si kadar GST vergisi ödenmektedir.


Sigorta:
Evin değerinin 80%'den fazlası için ev kredisi alınması durumunda “mortgage default insurance” adında sigorta yaptırılması gerekmektedir. Bu sigortanın maliyeti alınan ev kredisinin 4%'sine kadar çıkmaktadır. Yabancı alıcılar için ev kredisi maksimum 65% için verildiğinden, bu sigorta söz konusu olmamaktadır.


Bankalar ev kredisi alan alıcıların ev sigortası yaptırmasını isteyebilirler. Ortalama bir ev sigortasının değeri aylık $40-$50 civarında olmaktadır.


Değerleme, ölçme, inceleme:

Bankalar ev kredisini onaylamadan önce evin değerlemesinin yapılmasını isteyebilir ve bazen kendileri bu ücreti karşılarlar. Bu hizmetin değeri genelde $300 to $450 civarında olmaktadır. Yeni ev alanlar için geçerli olmayabilir. 


Müstakil evler için bankalar ölçümleme isteyebilirler. Evin arsasının büyüklüğü ve sınırlarının ölçülmesi için istenen ücret $500 civarındadır.


Alıcı evin sistemleri ve genel yapısı ile ilgili durumu için bu konuda uzman bir profesyonel tarafından inceleme yapılıp yazılı bir rapor hazırlamasını isteyebilir. Bu hizmetin maliyeti evin büyüklüğüne ve yapılan incelemenin karmaşıklığına göre $500-$900 arasında olabilir.


Kapanış masrafları:

Alıcıların satın alma işleminin tamamlanması için bir avukat ya da noter ile çalışması gerekmektedir. Bu işlemin ücreti $800 - $1000 civarında olmaktadır. 


Ayrıca satıcının satış tarihinden sonrasını kapsayan dönem için yaptığı ödemeleri (yıllık ev vergisi, faturalar vb) alıcının geri ödemesi gerekecektir.VERGİLER VE MASRAFLAR (SATIN ALDIKTAN SONRA):


Yıllık Emlak Vergisi (Annual Property Tax): 

Bu vergi evin her yıl belirlenen değeri, yeri, ve kullanım şekline göre ödenir. Genellikle değerinin 0.25%-0.5%'si olarak hesaplanır. Oturulan ev için evin bulunduğu bölgeye ve evin sahibinin belirli özelliklere sahip olmasına göre bir indirim sağlanmaktadır.


Boş ev vergisi (Empty Home Tax): 

Belirli bir takvim yılı içinde 6 aydan fazla boş kalmış ve kiraya verilmemiş evler için evin değerinin 1%'si kadar vergi ödenmesi gerekmektedir. Bu vergi sadece Vancouver şehri/belediyesi (City of Vancouver) için geçerli olup, Greater Vancouver'ın diğer şehir/belediyeleri için geçerli değildir.


Boş ev vergisi (Speculation and Vacancy Tax): 

Belirli bir takvim yılı içinde 6 aydan fazla boş kalmış ve kiraya verilmemiş evler için evin değerinin 0.5%'si ya da 2%'si kadar vergi ödenmesi gerekmektedir. Bir aydan kısa süreli kiralamalar geçerli sayılmamaktadır. 

 

Dünya gelirinin 50%'den fazlasını Kanada dışında vergilendiren ev sahipleri için vergi oranı 2% iken, Kanada vatandaşları ve daimi ikamet izni olan ev sahipleri için ise bu oran 0.5%'dir.


Aidat (Strata fee): 

Bir yönetimi bulunan daireler ve sıralı evler için aylık yönetim giderini (aidat) ev kirada olsa dahi ev sahibi ödemektedir. Aidatın gideri kapsadığı servislere ve evin büyüklüğüne göre değişmekle beraber genelde squarefoot başına 25-50 cent arasında değişmektedir.


Kira ve Mülk Yönetim Komisyonu: 

Ev kiradaysa ve evin kiralanması ve yönetimiyle bir şirket ilgileniyorsa kira ve mülk yönetim komisyonu ödenmektedir. Kira komisyonu kiralama yapıldığında bir kereye mahsus aylık kiranın yarısı, mülk yönetimi komisyonu ise her ay aylık kiranın 8-10%'si oranında olmaktadır.


Gelir vergisi: 

Ev kiradaysa, tüm ev sahipleri (Kanada vatandaşı ve oturma izni olmayanlar dahil) net kira gelirleri üzerinden yıllık gelir vergisi ödemelidirler. Brüt kira gelirleri üzerinden ev kredisinin faiz gideri, emlak vergisi, aidat, sigorta, kiralama ve mülk yönetimi komisyonları, bakım ve tamir giderleri gibi masraflar düşülebilir. 


Vergiler ve masraflarla ilgili yukarıda verilen tüm bilgiler ulaşabildiğimiz en güvenilir kaynaklardaki bilgileri içermektedir. Gerçekte karşılaşılan değerlerde farklılıklar olabilir. Kesin rakamlar için finansal danışmanınıza başvurmanızı öneririz. 

image137